· Stereos · Teoria 3D · Galerie 3D · Spec-foto · Kluby 3D ·
Wybierz kategorię:
- Aparaty i obiektywy 3D
- Akcesoria do foto 3D
- Usługi 3D
3D elektronika
- Monitoring 3D
- Akcesoria specjalne
- Obiektywy specjalne
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Najczęściej oglądane
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
 

Polityka Prywatności

 

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników oraz obowiązujące prawo, i zgodnie z tym stosujemy opisaną poniżej politykę prywatności.

Niniejszy dokument ma dla Użytkowników i Klientów charakter wyłącznie informacyjny i nie rodzi dla nich żadnych obowiązków.

Jeśli jednak nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzaj naszych serwisów, nie prenumeruj należących do nas biuletynów oraz nie nabywaj oferowanych tutaj produktów i usług.

Administrator danych osobowych ("Administrator")

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez serwis WWW prezentujący niniejszy dokument, jest: STEREOS Borys Wasiuk z siedzibą przy ul. Wojskowej 36d, 03-599 Warszawa.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim:

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („OODO”)

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO/GDPR), zwane dalej „RODO”

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z poniższymi przesłankami:

·         w oparciu o zgodę osoby, której dane są przetwarzane

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do działań koniecznych przed zawarciem umowy

·         przetwarzanie jest wynikiem wymogów obowiązującego prawa

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ważnych i prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z należących do nas serwisów możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres email. W przypadku formularzy zamówień poprosimy dodatkowo o podanie danych adresowych umożliwiających przesyłkę towarów oraz wystawienie faktury.
System obsługi sklepu rejestruje ponadto adresy IP wszystkich odwiedzających stronę www, co umożliwia nam przeciwdziałanie atakom na system oraz innym działaniom szkodliwym (np. próbom oszustwa).

Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

Poniżej widnieją szczegóły przetwarzania danych osobowych Klientów:

Cel przetwarzania

Podstawa przetwarzania

Zakres danych (maksymalny)

Czas przetwarzania

Realizacja umowy z Klientem (sprzedaży lub wykonania usługi) albo działania przedumowne na żądanie Użytkownika (np. identy­fikacja Użytkownika przed kliknię­ciem przycisku zatwier­dza­jącego umowę z Admi­nistra­to­rem)

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (Wykonanie umowy)

imię, nazwisko, adres pocztowy dostawy, adres email, telefon, adres IP, ew. nazwa i NIP firmy

10 lat od ostatniego kontaktu lub do wycofania zgody
(jeśli to możliwe).

Prowadzenie księgowości

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO (Wypełnienie obo­wiązku prawnego)

nazwa i NIP podmiotu, adres pocz­towy, adres email, telefon, imię i nazwisko przedstawiciela

10 lat od ostatniego kontaktu

Marketing i komunikacja z Klien­tami (w tym wysyłka biuletynu)

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (Zgoda)

adres email, imię, adres IP

10 lat od ostatniego kontaktu lub do wycofania zgody.

Obrona roszczeń Administratora lub wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (Prawnie uzasadnione inte­re­sy Administratora)

imię, nazwisko, adres pocztowy dostawy, adres email, telefon, adres IP
ew. nazwa i NIP firmy

okres istnienia prawnie uzasadnio­nego intere­su Administratora

Analiza i statystyka, marketing bezpośredni, badanie satysfakcji klientów

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (j.w.)

adres email, imię, adres IP

10 lat od ostatniego kontaktu lub do wycofania zgody.

Przetwarzanie danych przed momentem cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i obsługi zamówień. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, do której te dane są wymagane.

Każdorazowo zgodę na przetwarzanie podawanych informacji osobowych potwierdzasz przez zaznaczenie odpowiedniego pola przy formularzu.

Profilowanie Użytkowników

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb konkretnego Użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez niego dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w równie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę.

Zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

Bezpieczeństwo powierzonych danych

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia internetowe za pomocą certyfikatu SSL.

Przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Użytkowników.
Tam, gdzie to jest wymagane przez prawo posiadamy z tymi podmiotami Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Poniżej znajduje się lista ewentualnych odbiorców tych danych:

·         podmiot zapewniający serwery internetowe

·         podmiot zapewniający dostarczanie przesyłek materialnych

·         dostawca płatności on-line

·         biuro księgowe

·         podmiot zapewniający system mailingowy

·         podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne

·         organy administracji i władzy publicznej w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem

Każdy Użytkownik, który powierzył nam swoje dane osobowe, ma niepodważalne prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych (wglądu)

·         ich sprostowania

·         ich usunięcia

·         ograniczenia przetwarzania

·         żądania przeniesienia danych do innego administratora

·         w szczególnych przypadkach - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f - prawnie uzasadniony interes administratora, w tym profilowanie)

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną lub emailem, albo wykorzystać opcje dostępne w panelu konta Użytkownika danego serwisu.

W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego.

Informacja o tzw. ciasteczkach (cookies)

Niektóre obszary naszych serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji.  Stosowane przez nas cookies są nieszkodliwe zarówno dla internauty, jego komputera jak i dla jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetu i nie usuwanie ich z dysku. Użytkownik może wyłączyć akceptację cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, ustawienie takie może jednak ograniczyć lub nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu lub jego funkcji.

Pliki cookies wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji Użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji Użytkownika i historii przeglądania oraz w innych celach marketingowych. Dane zawarte w plikach cookies tworzonych przez nasze serwisy są dostępne tylko dla Użytkownika danego komputera oraz dla naszych serwisów.

Więcej szczegółów o wykorzystaniu cookies.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy, i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do tego serwisu, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, nowości) oraz niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Postanowienia końcowe

Serwisy obsługiwane przez Administratora mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą na tamtych stronach. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko serwisów Administratora.

Kontakt z Administratorem

W przypadku pytań i wniosków proszę wysłać email na adres:
lub wysłać list tradycyjny na adres pocztowy Administratora:  STEREOS Borys Wasiuk,  Wojskowa 36d, 03-599 Warszawa.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Szczególnie polecamy!
147,00 zł
Koszty dostawy

Sprawdź! >>

Akceptujemy płatności
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
 

Członek-założyciel Polskiego Klubu Stereoskopowego


Przedstawiciel krajowy ISU (Miedzynarodowe Towarzystwo Stereoskopowe)

Strona używa ciasteczek: więcej
· Data ostatniej aktualizacji: 2021.09.14
© STEREOS. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved. · Wykorzystano KQS.store